Novice

Vrednost opravljenih gradbenih del
Slovenska gradbena podjetja so v letu 2011 opravila v Sloveniji za 1.766 milijonov EUR gradbenih del ali za 26,6 % manj kot v letu pred tem. V primerjavi z letom 2008 je bila vrednost opravljenih gradbenih del za polovico nižja. Vrednost gradbenih d...
Onemogočen dostop do podatkov
OBVESTILO: Onemogočen dostop do podatkov o lastnikih nepremičnin, ki so fizične osebe Ustavno sodišče RS je o zahtevi Informacijskega pooblaščenca za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 114. člena ter 117. člena Zakona o evidentiranju nepre...
Vrednost gradbenih del, opravljenih v avgustu 2012
Vrednost gradbenih del, opravljenih v avgustu 2012, je bila za skoraj 15 % nižja od vrednosti teh del, opravljenih v avgustu 2011. Vrednost gradbenih del1), opravljenih avgusta 2012, za skoraj 1 % višja od vrednosti teh del, opravljenih julija 2012 ...
Polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2012
Letošnje leto so zaznamovali: ponoven padec gospodarske rasti, stopnjevanje kreditnega krča bank, varčevalni ukrepi vlade, padec domače potrošnje, nadaljevanje krize v gradbeništvu in propad še zadnjih velikih gradbincev. Kljub poslabšanju gospodarsk...
Padanje cen nepremičnin
Večina nepremičnin v zadnjem letu in pol na ravni države izkazuje počasen vendar zanesljiv trend padanja cen. Če pustimo ob strani začasne podatke za letošnje drugo četrtletje, so bile cene stanovanj na sekundarnem trgu v prvem četrtletju letos za 4 ...
Zakon za uravnoteženje javnih financ ZUJF
Stavbe namenjene za poslovno in industrijsko dejavnost ter stavbe za javni namen ne bodo obdavčene po Zakonu za uravnoteženje javnih financ. Zakon predvideva plačilo davka 0.5% za nepremičnine enega lastnika v vrednosti od 1.000.000€ do 2.000.000€ in...
Vegrad d.d. v stečaju
Za mesec september je stečajna upraviteljica Alenka Gril razpisala 10 javnih dražb, ki so dosegljive na spletni strani nepremicnina.eu in na strani Vegrada www.vegrad.si. samski dom v Ljubljani - tudi na javni dražbi Vegrad d.d. – v stečaju tudi ...
SCT d.d. v stečaju
Nadaljujejo se javne dražbe SCT d.d. v stečaju, ki jih je razpisal stečajni upravitelj g. Leon Benigar Tošič. Nekaj zanimivejših je prodaja počitniških objektov na Rabu v kraju Lopar, na Krku v naselju Vantačiči, poslovni prostor v občini Piran, pos...
Uporabno dovoljenje
Uporabno dovoljeno je potrebno za vse objekte, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje. Uporabno dovoljenje pa ni potrebno za nezahtevni objekt in v primeru izjem, ki so določene v 197. členu Zakona o graditvi objektov. Zahtevo za pridobitev upo...
Veliko znižanje odškodnin za gradnjo na kmetijskih zemljiščih
Ključno je, da z vladno uredbo določimo trajno varovana zemljišča, kajti bojimo se, da običajni postopk, ki bo potekal prek sprejetja občinskih prostorskih načrtov, potekal predolgo in bi bil lov nad kmetijskimi zemljišči predolgo odprt, predvsem v t...
Javna dražba Gradisa
Stečajni upravitelj Grega Erman je razpisal javno dražbo na kateri se prodajajo osebna vozila Gradisa GP Ljubljana, d.o.o. - v stečaju. Predmet prodaje so naslednja vozila: 1) ŠKODA FABIA 1,9 TDI; tip:SCAXRX01-NFM5FM52R011LALLE0GGS5; ident. št.: T...
Vrtnarstvo Celje - v stečaju
Stečajni upravitelj Matija Vičar je razpisal javno dražbo po sistemu zbiranja nezavezujočih ponudb za 21 lesenih montažnih lesenih hišk, Nox tehnologije, primernih za sejemsko ali prodajno dejavnost. Hiške so v cenitvi cenilca Golje, ki je tudi prilo...
Primorje v stečaj
Še zadnji veliki gradbinec v stečaj. Vsi upniki imajo čas do 21. septembra, da prijavijo terjatve in ločitvene ali izločitvene pravice v stečajnem postopku. Še posebej naj bodo previdni vsi lastniki nepremičnin, ki še niso uredili svojega zemljiško k...
Vrednost gradbenih del
Ponoven padec vrednosti gradbenih del, ki so bila opravljena v aprilu 2012 in to za več kot 14% kot v istem obdobju lani. 15.6.2012...
Mura d.d. v stečaju
Stečajni upravitelj g. Branko Đorđević je razpisal javno dražbo po sistemu zavezujočih ponudb za Murin obrat CMT na lokaciji Plese 2, 9000 Murska Sobota in sicer: a. nepremičnina z ID znakom: 105-4633-1, ki jo tvori: stavba z ident. št. 2634 v izmer...
Delo Revije d.d. v stečaju
Stečajni upravitelj mag. Radovan Triplat razpisuje tri javne dražbe po sistemu zbiranja zavezujočih ponudb. Predmet prodaje je sedem vozil (Opel Combo, 2x Opel Meriva, Mitsubishi Grandis, Suzuki Ignis, Hyundai Santa Fee in še en Hyundai), Mercatorjev...
Electa Holding d.o.o.
Predmet prodaje je poslovni delež dolžnika Jureta Jankovića (zap. št. deleža 33888) v družbi ELECTA HOLDING d.o.o., Mestni trg 8, Ljubljana, mat. št. 2040492000, vpisani v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani. Prodaja se bo opravila na 1. j...
Celovški dvori
Stečajni upravitelj dr. Anton Jagodic je razpisal javno dražbo za prodajo 4 stanovanj v Celovških dvorih po dolžniku GRADIŠČE gradbeno podjetje D.O.O. iz Cerknice. Predmet prodaje je bremen prosto premoženje stečajnega dolžnika štirih stanovanj na n...
Razpis za dokončanje stanovanjske soseske Brdo
Stanovanjski sklad RS je včeraj 30.5.2012 objavil javni razpis Dokončanje stanovanjske soseske Brdo v Ljubljani za dokončanje stanovanjske soseske Brdo v Ljubljani funkcionalnih enot F4, F5.1 in F5.2. Marko Lukan 31.5.2012 ...
Nakup nepremičnine na javnih dražbah
Predvsem poznamo nakup zaseženih nepremičnin pravnih in fizičnih oseb ter nakup nepremičnin iz stečajne mase. V preteklosti je bilo veliko govora, da so javne dražbe za ozek krog ljudi, ki se s tem ukvarjajo poklicno. Potem so tukaj predsodki, da z n...
Stran: 1 2 3 > >>