Slovar

Slovar
Za lažje iskanje izrazov uporabite Ctrl-F. boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča centroid je točka, ki leži znotraj obrisa stavbe oziroma znotraj meje parcele in je določena s koordinatami Davek na nepremičnine glej ...