NepremičnineGeodetski biro Ema Huth d.o.o.

Geodetski biro Ema Huth d.o.o.

Davek na nepremičnine in združitev parcel
Z združitvijo parcel lahko veliko prihranite! Če imate poleg parcele na kateri stoji hiša, še kakšno parcelo in skupna površina ne presega 2.400m2, potem lahko parcele združimo in bo davčna stopnja 0.15% namesto 0.5%, za parcele katere se pridružijo...
Ste dobili poziv GURSa za ureditev stavbe v katastru stavb?
Ugodno vam bomo izdelali vse potrebne elaborate za vpis stavbe v kataster stavb. Akcija velja do konca maja 2014. - 01 361 34 91, 040 848 498 - info(a)nepremicnina.eu - Zbiljska cesta 4, Medvode Z veseljem vam bomo pomagali! Geodetski biro Ema H...
Identifikacijsko potrdilo
Identifikacijsko potrdilo oz. identifikacija nepremičnine Potrdilo vsebuje, grafični in numerični prikaz sprememb nepremičnine ob nekem izhodiščnem datumu v preteklosti in današnje stanje, v zemljiškem katastru. Vsebuje tudi vse spremembe o nastanku...
Zakoličba stavb in objektov, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Zakoličenje stavb in objektov je eden prvih postopkov pri začetku gradnje novega objekta. Po podatkih zakoličbenih elementov, ki so sestavni del projektne dokumentacije v naravo prenesemo položaj in obliko bodočega objekta. Po naročilu investitorja a...
Gospodarska javna infrastruktura GJI, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture GJI, ki se vodi samostojno, je zbirka podatkov: • Komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, odlagališče odpadkov...) • Elektronskih komunikacij • Vodne infrastrukture • Prometne infrastrukture...
Hišna številka, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Hišno številko se določi vsem stanovanjskim in poslovnim stavbam ter vsem stavbam v katerih prebivajo ljudje ali se v njih opravlja poslovna dejavnost ali druge dejavnosti. To pomeni, da se hišno številko lahko določi tudi čebelnjakom, vinskim kletem...
Parcelacija, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Parcelacija je geodetska storitev delitve ali združitve parcel. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Združitev parcel pa je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske ...
Evidentiranje stavbe v zemljiškem katastru in katastru stavb (vpis oz. vris stavbe), Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Kateri podatki se evidentirajo v katastru stavb? V katastru stavb evidentiramo vse podatke o stavbah in njenih delih. To storimo z izdelavo elaborata za vpis stavbe v kataster stavb. Z lastniki opravimo obravnavo s terenskimi meritvami. Na koncu la...
Ureditev meje, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Ureditev meje Pri postopku ureditve meje se ugotovi potek parcelnih mej. V omenjenem postopku lastniki parcel dobijo natančen pregled do kje segajo njihove parcelne meje. Postopek ureditev meje je potreben tudi pred postopkom parcelacije, v kolikor p...
Geodetski načrt, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Geodetski načrt ali geodetski posnetek Najprej nekaj splošnih informacij o geodetskem načrtu, ki jih določa Pravilnik o geodetskem načrtu objavljen v uradnem listu RS, št. 40/ 04. V geodetskem posnetku se uporablja znake, ki so opredeljeni v topograf...
Geodetske storitve, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Naša osnovna dejavnost je kvaliteten in popoln sistem urejanja nepremičnin. Opravljamo vse geodetske storitve zemljiškega katastra, katastra stavb in inženirske geodezije. Svetujemo vam kako najhitreje, zanesljivo in stroškovno najugodneje skozi vse ...