NepremičnineGeodetski biro Ema Huth d.o.o.Geodetske storitve, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.

Geodetske storitve, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.

Naša osnovna dejavnost je kvaliteten in popoln sistem urejanja nepremičnin. Opravljamo vse geodetske storitve zemljiškega katastra, katastra stavb in inženirske geodezije. Svetujemo vam kako najhitreje, zanesljivo in stroškovno najugodneje skozi vse ovire.

Z učinkovitim upravljanjem geodetskih podatkov in izpeljavo celotnega procesa storitve, ki ga razvijamo že 10 let, vam lahko geodetske storitve opravimo v najkrajšem možnem času, kvalitetno in kar je v današnjih časih zelo pomembno, zelo ugodno. Zato nas, v kolikor potrebujete geodetske storitve, povprašajte po naši ponudbi, saj smo prepričani, da vam ponujamo odlično izbiro.
Poslujemo lahko po različnih komunikacijskih kanalih.

Geodetski načrt

Ko potrebujete geodetski načrt ali geodetski posnetek terena smo pravi naslov. Kvalitetno, hitro in cenovno ugodno bomo za vas izdelali elaborat geodetskega načrta, ki vsebuje poleg opisnih podatkov še tehnično poročilo, geodetski načrt, certifikat, potrdilo o parceli, prikaz parcele, fotografije terena in geodetski načrt v dxf obliki na zgoščenki. Rok izdelave je do 10 dni.


Primer elaborata geodetskega načrta.

Zemljiški kataster in kataster stavb: ureditev meje,...- Ureditev meje : mejo med parcelami se določi s pomočjo postopka ureditve meje. Izvesti jo je potrebno pred vsako parcelacijo, ali kadar lastniki želijo imeti določeno mejo in označeno na terenu. Z ureditvijo meje pridobite kar največ za svojo parcelo, saj natančno izveste kje so meje vaše parcele oz. imetja. Na željo lastnikov se meja označi s trajnimi znamenji. Mejo se uredi tudi takrat, ko se z mejašem ne morete sporazumeti o poteku meje. Pogosto se zgodi, da z urejeno mejo uredimo tudi odnose s sosedom.

- Parcelacija : je delitev ali združitev parcel. Izvede se takrat, ko želimo prodati del parcele ali pa ji določiti kakšen drug pravni status. Parcelacije izvajamo tudi zato, da investitorju omogočimo, da nepremičnine prodajo po delih, novi lastnik pa pridobi natančen podatek kaj je kupil.

- Evidentiranja zemljišča pod stavbo: vsaka stavba mora imeti evidentirano zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru. To naredimo z odmero stavbišča. Elaborat vsebuje tudi elemente elaborata stavbe. Po prostorski zakonodaji je postopek obvezen za vse stavbe zgrajene po 1.1.2003. Namesto kazni, sredstva rajši porabite za investicijo urejanja vaše nepremičnine.

- Vpis stavbe v kataster stavb: Vse novozgrajene objekte je potrebno evidentirati (vpisati oz. vrisati) v kataster stavb in v zemljiškem katastru določiti zemljišče pod stavbo.

- Določitev hišne številke
V kolikor bi objekt po predpisih o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb moral imeti hišno številko, je potrebno dati zahtevo za določitev hišne številke, ki pa se jo najpogosteje odda skupaj z elaboratom evidentiranje objekta.

- Komasacija: je zložba parcel, ki imajo enako pravno stanje zaradi boljše uporabe zemljišča. Izvaja se upravna komasacija ali pogodbena komasacija, to je na podlagi pogodbe, ki jo podpišejo lastniki.

Zakoličba objekta in nadzor gradnjeZakoličba objekta je geodetska storitev prenosa zakoličbenih elementov (oblika, višina in položaj objekta), ki jih pripravi projektant v sklopu PGD dokumentacije, na teren. Z namenom, da gradbenikom pripravimo osnovne podatke za pričetek gradnje.
Po zakoličbi pripravimo še zakoličbeni zapisnik, ki je tudi zadosten dokaz za strokovno opravljeno zakoličbo v primeru gradbene inšpekcije.
V našem podjetju bomo vse podatke dvakrat preverili, tudi po opravljeni zakoličbi bomo zakoličene točke geodetsko posneli in jih v pisarni še enkrat preverili z zakoličbenimi podatki. Na ta način zmanjšamo možnost napake na minimum. V primeru, da pride do napake pri zakoličbi je najslabši možni scenarij, celo rušitev novozgrajenega objekta.


Na vašo željo smo lahko navzoči v celotnem procesu gradnje in s periodičnimi merjenji nadzorujemo skladnost gradnje z gradbenim dovoljenjem in morebitna posedanja ali nagibanja objekta.

Cenik geodetskih storitev
Cenik je oblikovan na podlagi PRIPOROČENEGA CENIKA GEODETSKIH STORITEV, ki ga je Inženirska zbornica Slovenije na 10. redni skupščini dne 14.12.2006 sprejela, upravni odbor IZS pa ga je na svoji 144. redni seji uskladil dne 16.4.2009.
Prepričani smo, da vam lahko ponudimo kvalitetno storitev za ugodno ceno.
Za strošek posamezne storitve nas kontaktirajte na spodnje kontakte.

Reference
Od leta 2003 do danes smo opravili več kot 2.000 različnih geodetskih postopkov, kot so geodetski načrti, parcelacije, ureditve mej, evidentiranje stavb, komasacije, evidentiranje gospodarske javne infrastrukture, inženirska geodezija, zakoličbe, etažna lastnina...
Sodelujemo z občinami, projektivnimi podjetji, nepremičninskimi posredniki, upravniki, odvetniki, gradbeniki, fizičnimi osebami...

Naša obveza do vas
Naloge, ki nam jih boste zaupali, opravimo po svojih najboljših močeh, pri tem si pomagamo z najsodobnejšimi GPS sprejemniki in totalnimi postajami znamke Leica. Vedno stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje, kar se da učinkovito in v čim krajšem času.Geodetsko podjetje je vpisano v IZS pod evidenčno št. 0295.
Potrdilo IZS

Da bi vam čim hitreje odgovorili na vaša vprašanja o naših storitvah in možnostih o sodelovanju, nas poiščite na spodnjih kontaktih:

- osebno v naši pisarni na Zbiljski c. 4 v Medvodah (vedno dovolj parkirnih mest)
- pokličite nas na tel.:01 361 34 91, 040 848 498
- pišite nam na info(a)nepremicnina.eu
- pošljete klasično pošto na Geodetski biro Ema Huth d.o.o., Zbiljska c. 4, 1215 Medvode
Z veseljem vam bomo pomagali!

Geodetski biro Ema Huth d.o.o.