NepremičnineGeodetski biro Ema Huth d.o.o.Geodetski načrt, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.

Geodetski načrt, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.

Geodetski načrt ali geodetski posnetek

Najprej nekaj splošnih informacij o geodetskem načrtu, ki jih določa Pravilnik o geodetskem načrtu objavljen v uradnem listu RS, št. 40/04.
V geodetskem posnetku se uporablja znake, ki so opredeljeni v topografskem ključu.
Geodetski načrt prikazuje dejansko stanje v naravi - na tleh, v zraku in pod zemljo, skoraj vedno v zmanjšanem merilu.Vsebina in merilo sta odvisna od namena za katerega je geodetski načrt oziroma geodetski posnetek izdelan. Obvezni sestavini sta grafični prikaz načrta in certifikat.
V našem podjetju pa dodamo še osnovne podatke naročnika in parcele, tehnično poročilo, potrdilo o parceli, prikaz parcele, fotografije terena, izris geodetskega načrta na ortofoto podlagi (doplačilo po ceniku gursa) za lažjo predstavo in zgoščenko.
Načrt je lahko natisnjen črno belo ali barvno, vendar se danes uporablja predvsem barvno tiskanje geodetskih načrtov, zaradi boljše preglednosti samega načrta, tudi vsebina načrta je odvisna od preglednosti in zahtev naročnika.
Nova vsebina načrta je tudi podatek o kmetijskih zemljiščih in o višini bonitete na kmetijskih zemljiščih, saj je podatek potreben pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.Potek izdelave geodetskega načrta
Po naročilu in dogovoru o vsebini in namenu geodetskega načrta se pričnejo naslednje aktivnosti. Najprej na Geodetski upravi RS naročimo digitalni katastrski načrt po potrebi tudi kopije predhodnih elaboratov geodetskih meritev in podatke o gospodarski javni infrastrukturi.
Nato se s stranko dogovorimo za terenske meritve. Navzočnost stranke pri terenskih meritvah ni obvezna je pa včasih zaželjena, saj so podatki o javni gospodarski infrastrukturi, katero vodi Geodetska uprava RS, nepopolni in nam tako stranka na terenu pokaže komunalne vode, ki jih v uradnih evidencah ni. Po opravljenih terenskih meritvah se v pisarni prične izris samega geodetskega načrta in izdelava celotnega elaborata. Po zaključku del stranka prevzame elaborat osebno ali se ji ga pošlje po pošti.

Uporaba geodetskega načrta
Načrt lahko služi kot podlaga za pripravo različnih dokumentacij (pgd, oppn…) ali kot kontrola novo zgrajenim objektom (uporabno dovoljenje, tehnični pregled objekta…).

Geodetske načrte izdelujemo v kombinaciji z GPS napravo in tahimetrom z laserskim merilcem, zato lahko izmerimo nedostopne točke tudi do 300 m daleč.
Vsak naš geodetski načrt, poleg vseh sestavin, ki jih zahtevajo predpisi, vsebuje tudi tehnično poročilo, s katerim si zagotovite jasno izhodišče za projektiranje zakoličbe.
Popolnoma optimiziran sistem nam omogoča izdelavo projekta celo prej kot v petih delovnih dneh od dneva naročila (v dogovoru z naročnikom).

Naše geodetsko podjetje je vpisano v IZS pod evidenčno št. 0295.
Potrdilo IZS

V stik z nami lahko pridete na več načinov:

- osebno v naši pisarni na Zbiljski c. 4 v Medvodah
- pokličite nas na tel.:01 361 34 91, 040 848 498
- pišite nam na info(a)nepremicnina.eu
- pošljete klasično pošto na Geodetski biro Ema Huth d.o.o., Zbiljska c. 4, 1215 Medvode
Z veseljem vam bomo pomagali!

Geodetski biro Ema Huth d.o.o.