NepremičnineNovicePolletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2012

Polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2012

Letošnje leto so zaznamovali: ponoven padec gospodarske rasti, stopnjevanje kreditnega krča bank, varčevalni ukrepi vlade, padec domače potrošnje, nadaljevanje krize v gradbeništvu in propad še zadnjih velikih gradbincev. Kljub poslabšanju gospodarskih razmer in dostopnosti kapitala ter nadaljnjem padanju kupne moči prva polovica leta ni prinesla večjih premikov na slovenskem nepremičninskem trgu. Dejavnost trga se je ohranila na presenetljivo visoki ravni.
Tržne cene stanovanjskih nepremičnin počasi drsijo navzdol, promet z njimi pa se je, ob sicer še vedno dolgih časih prodaje, le malo zmanjšal. Predvsem to velja za stanovanja na sekundarnem trgu, medtem ko se na primarnem trgu prodajajo bistveno slabše. Zaloge prvič vseljivih stanovanj in hiš, ki so se nakopičile v letih 2008 in 2009 se počasi zmanjšujejo, vendar je še vedno razmeroma veliko število stanovanj, ki so pod hipotekami bank in so ujeta v stečajnih masah propadlih investitorjev. Vse več takih stanovanj se je sicer pričelo pojavljati na javnih dražbah ali v drugih oblikah javne prodaje, ki pa zaenkrat niso bile preveč uspešne. Za nakup nedokončanih stavb, kjer bi bilo za dokončanje stanovanj ali hiš potrebno vložiti dodatna sredstva, praktično sploh ni bilo interesa. Tudi večjega povpraševanje po dokončanih stanovanjih, po očitno še vedno previsokih izklicnih cenah, ni bilo...

celotno poročilo

vir: Geodetska uprava RS