NepremičnineGeodetski biro Ema Huth d.o.o.Ureditev meje, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.

Ureditev meje, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.

Ureditev meje
Pri postopku ureditve meje se ugotovi potek parcelnih mej. V omenjenem postopku lastniki parcel dobijo natančen pregled do kje segajo njihove parcelne meje. Postopek ureditev meje je potreben tudi pred postopkom parcelacije, v kolikor parcelne meje še niso urejene.

Urejena meja je tista meja, ki je v zemljiškem katastru evidentirana na podlagi dokončne upravne ali pravnomočne sodne odločbe in ima koordinate zemljiško katastrskih točk določene s potrebno predpisano natančnostjo.

Potek postopka:
Po naročilu ureditve meje pri geodetskem podjetju Geodetski biro Ema Huth d.o.o. za namen meritev pridobimo vse potrebne podatke na geodetski upravi. Po prejemu podatkov razpišemo mejno obravnavo ureditev meje, ki jo terminsko uskladimo z naročnikom. Po zakonu o upravnem postopku vabila pošljemo vsaj 23 dni pred mejno obravnavo, saj moramo vsem sodelujočim zagotoviti potreben čas za udeležitev mejne obravnave. Naslednji korak je obdelava podatkov, ki jih pridobimo z geodetske uprave o predhodnih meritvah sledijo terenske predizmere. Na dan mejne obravnave ob določeni uri razpisane v vabilu se zberemo vsi vpleteni. Udeležba sicer ni obvezna je pa vsekakor priporočljiva. Če se vsi mejaši strinjajo s potekom parcelnih mej kot jih je pokazal geodet se na mejne točke lahko postavijo tudi že mejniki, podpiše se zapisnik in s tem so terenske meritve zaključene.


Terenskim meritvam sledijo pisarniška opravila, kjer geodet obdela terenske podatke in pripravil elaborat zemljiško katastrskih meritev, ki se ga odda na pristojno geodetsko upravo. V kolikor se kdo od sosedov ni udeležil mejne obravnave, ga geodetska uprava vabi na ustno obravnavo oz. mu ponudi v podpis dokument, izjava o strinjanju z mejo. V primeru, da se ustne obravnave ne udeleži ali da se strinja s potekom mej oz. da podpiše izjavo, se lahko postopek zaključi. V primerih, ko pa se kdo od lastnikov ne strinja s pokazano meje geodeta, mora na terenu pokazati »svojo« mejo. V kolikor ne pride do soglasja mora stranka, ki se ne strinja z mejo geodeta v 30 dneh sprožiti sodni postopek za sodno ureditev meje. V vseh primerih razen v zadnjem nato gurs izda odločbo o urejenih mejah in po 15 dneh, ko vsi udeleženci prejmejo pošto in če se nihče ne pritoži, odločba postane pravnomočna.
Sedaj vsi mejaši točno vedo do kje segajo njihove parcelne meje in jih pri morebitnem postopku parcelacije ni več potrebno predhodno urejati.

Označitev meje se lahko izvede ob postopku ureditve meje v kolikor se strinjajo vsi mejaši ali mej, ki so že urejene.

Podjetje je vpisano v IZS pod evidenčno št. 0295.
Potrdilo IZS

V stik z nami lahko pridete na več načinov:
- Facebook Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
- osebno v naši pisarni na Zbiljski c. 4 v Medvodah
- pokličite nas na tel.:01 361 34 91, 040 848 498
- pišite nam na info(a)nepremicnina.eu
- pošljete klasično pošto na Geodetski biro Ema Huth d.o.o., Zbiljska c. 4, 1215 Medvode
Z veseljem vam bomo pomagali!

Geodetski biro Ema Huth d.o.o.