NepremičnineNoviceVrednost gradbenih del, opravljenih v avgustu 2012

Vrednost gradbenih del, opravljenih v avgustu 2012

Vrednost gradbenih del, opravljenih v avgustu 2012, je bila za skoraj 15 % nižja od vrednosti teh del, opravljenih v avgustu 2011.

Vrednost gradbenih del1), opravljenih avgusta 2012, za skoraj 1 % višja od vrednosti teh del, opravljenih julija 2012

Vrednost gradbenih del, opravljenih avgusta 2012, je bila za 0,9 % višja kot prejšnji mesec. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila višja za 4,4 %, medtem ko je bila vrednost gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih nižja za 0,4 %.

Vrednost gradbenih del2), opravljenih avgusta 2012, za skoraj 15 % nižja od vrednosti teh del, opravljenih avgusta 2011
Vrednost gradbenih del, opravljenih avgusta 2012, je bila v primerjavi z avgustom 2011 nižja za 14,8 %. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila nižja za 13 %, vrednost gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih pa je bila nižja za 15,7 %.

Vrednost gradbenih del1), opravljenih avgusta 2012, za skoraj 42 % nižja od povprečja za leto 2005
Vrednost gradbenih del, opravljenih avgusta 2012, je bila v primerjavi s povprečjem za leto 2005 nižja za 41,7 %. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila nižja za 51 %, vrednost gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih pa nižja za 33,1 %.

1) V podatkih je izločen vpliv sezone. V podatkih ni zaznati vplivov koledarja.
2) V podatkih ni zaznati vplivov koledarja, zato sta časovna vrsta originalnih podatkov in časovna vrsta podatkov, prilagojenih številu delovnih dni, enaki.

vir: SURS
Podrobnejši mesečni podatki za področje gradbeništvo so sočasno objavljeni tudi v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Metodološko opozorilo
Podatki za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 6 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.