NepremičnineNoviceVrednost opravljenih gradbenih del

Vrednost opravljenih gradbenih del

Slovenska gradbena podjetja so v letu 2011 opravila v Sloveniji za 1.766 milijonov EUR gradbenih del ali za 26,6 % manj kot v letu pred tem. V primerjavi z letom 2008 je bila vrednost opravljenih gradbenih del za polovico nižja.

Vrednost gradbenih del, opravljenih na stavbah, nižja za skoraj 35 %
Vrednost gradbenih del, ki so bila v letu 2011 opravljena na stavbah, je bila v primerjavi z letom 2010 nižja za 34,6 %, in sicer tako zaradi nižje vrednosti gradbenih del, opravljenih na stanovanjskih stavbah (za 20,8 %), kot tudi zaradi nižje vrednosti del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah (za 38,7 %). Med stanovanjskimi stavbami je bilo zmanjšanje vrednosti opravljenih gradbenih del v primerjavi z letom 2010 največje na stanovanjskih stavbah za posebne namene (za 82,3 %). Vrednost del, opravljenih na večstanovanjskih stavbah, je bila za 30,1 % nižja, vrednost del, opravljenih na enostanovanjskih stavbah, pa za 28,2 % višja kot v letu 2010.
Vrednost gradbenih del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah, je bila v letu 2011 za 38,7 % nižja kot v letu pred tem. Med temi stavbami je bila višja kot v prejšnjem letu le vrednost gradbenih del, opravljenih na drugih nestanovanjskih stavbah (za 60,6 %) in na upravnih in pisarniških stavbah (za 4,6 %); vrednost gradbenih del, opravljenih na preostalih nestanovanjskih stavbah, pa je bila nižja. Na stavbah za promet in stavbah za izvajanje elektronskih komunikacij je bila nižja za 69,3 %, na trgovskih in drugih stavbah za storitvene dejavnosti za 62,7 %, na gostinskih stavbah za 58,7 %, na stavbah splošnega družbenega pomena za 30,9 % in na industrijskih stavbah in skladiščih za 4,2 %.
Vrednost gradbenih del, opravljenih na inženirskih objektih, nižja za 18 %
Vrednost gradbenih del, opravljenih v letu 2011 na inženirskih objektih, je bila v primerjavi z letom poprej nižja za 18,1 %. Najizraziteje se je spremenil delež vrednosti gradbenih del, opravljenih na drugih gradbenih inženirskih objektih, ki je bil nižji za 51,7 %. Nižja sta bila tudi deleža vrednosti gradbenih del, opravljenih na objektih transportne infrastrukture (za 21,8 %) in na cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih (za 1,5 %), medtem ko je bila vrednost del, opravljenih na kompleksnih industrijskih objektih, višja kot v letu 2010 (za 7,6 %).

Vir: SURS

26.10.2012